klara-logo

Współpraca z CRO / Sponsorzy

Naszym celem jest wykorzystywanie własnego doświadczenia na polu badań klinicznych, zarówno we współpracy z sponsorami i CRO. Nad pracami Ośrodka Badań Klinicznych przy Centrum Medycznym Klara czuwa Specjalista ds. Administracji Katarzyna Wachowicz.

Proces feasibility

Po otrzymaniu zapytania jest ono oceniane pod kątem wykonalności w Ośrodku Badań Klinicznych przy Centrum Medycznym Klara. Nowe zapytania odnośnie badań proszę kierować na adres: katarzyna.wachowicz@cm-klara.pl

Proces kontraktowania

Za proces kontraktowania odpowiada Specjalista ds. Administracji. Nowe kontrakty (umowy o przeprowadzenie badania klinicznego) wraz z propozycją budżetu i protokołem proszę wysyłać na adres: katarzyna.wachowicz@cm-klara.pl

Rozliczanie i fakturowanie

Za rozliczanie i fakturowanie usług odpowiada Dział Księgowy Centrum Medycznego Klara. Wszelką korespondencję dotyczącą rozliczeń i fakturowania badań klinicznych.

Kontakt